Nederlandse naam:

Turkse tortel

Engelse naam:

Eurasian Collared Dove / Collared Dove

Wetenschappelijke naam:

Streptopelia decaocto

De Turkse tortel is een duif die tegenwoordig vrij algemeen in Noordwest-Europa voorkomt.© Monica van Randen - All Rights Reserved | Disclaimer