Nederlandse naam:

Buizerd

Engelse naam:

Carrion Crow

Wetenschappelijke naam:

Buteo buteo

De buizerd is een middelgrote tot grote roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae). De buizerd komt voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van Azië. Hij is een standvogel die in hetzelfde gebied overwintert waar hij broedt, op de koudste gebieden en enkele ondersoorten na. De vogel jaagt gebruikelijk in open land, maar nestelt in bosranden. Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine zoogdieren, reptielen en vogels, maar hij doet ook dienst als aaseter.

Eind 20e eeuw is het buizerdbestand in de Benelux ongeveer verdrievoudigd t.o.v. de jaren 60, maar door intensivering van het gebruik van cultuurgronden en de daarmee gepaard gaande afname van prooidieren (met name muizen) lijkt de broedvogelstand niet verder toe te nemen en plaatselijk licht te dalen.
© Monica van Randen - All Rights Reserved | Disclaimer