Culture Shock


Culture Shock is een site gemaakt om mensen op de hoogte te houden van onze reis naar Roemenië en alle voorberijdingen die daarvoor gedaan zijn/worden. Culture Shock probeert de gegevens op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Culture Shock behoud zich het recht voor de informatie en inhoud van deze site ten alle tijden te wijzigen.

Mochten er alsnog onjuistheden of verouderde informatie op deze site staan, dan aanvaardt Culture Shock geen enkele aanspraakelijkeheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Culture Shock geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Ook garandeert Culture Shock niet dat naar haar gestuurde e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
© Culture Shock - All Rights Reserved | Mail | Disclaimer