Nederlandse naam:

Kleine watersalamander

Engelse naam:

Smooth Newt / Common Newt

Wetenschappelijke naam:

Lissotriton vulgaris / (voorheen) Triturus vulgaris

De kleine watersalamander is een salamander uit de familie echte salamanders. Het is na de bruine kikker (Rana temporaria) en de gewone pad (Bufo bufo) de meest algemene amfibie in de Benelux.

De kleine watersalamander komt in heel Europa voor, en ontbreekt alleen op het Iberisch Schiereiland. Het is niet alleen een van de wijdstverbreide soorten maar ook een van de meest algemeen voorkomende amfibieën in Europa. De salamander komt ook voor in meer gematigde landen als Nederland en België.
© Monica van Randen - All Rights Reserved | Disclaimer