Nederlandse naam:

Kamsalamander / grote watersalamander

Engelse naam:

Great Crested Newt / Northern Crested Newt / Warty Newt

Wetenschappelijke naam:

Triturus cristatus

De kamsalamander is een salamander uit de familie echte salamanders (Salamandridae).

De kamsalamander is één van de wijdst verspreide soorten in Europa en komt ook in Nederland en België voor. In vrijwel alle landen waar de salamander voorkomt gaat de soort in aantal en verspreiding achteruit. De kamsalamander wordt in Nederland en België beschouwd als ernstig bedreigd en is beschermd, de soort staat op de Rode Lijst. De salamander wordt door de IUCN echter als veilig beschouwd.
© Monica van Randen - All Rights Reserved | Disclaimer