Een ecosysteem is een biologische omgeving die bestaat uit alle levende organismen in een bepaald gebied, evenals alle niet-levende (abiotische), fysieke elementen van het milieu waarmee de organismen te maken heeft, zoals lucht, bodem, water en zonlicht, die met elkaar verbonden worden door middel van de voedselkringloop en energie stromen. Onderdeel van een ecosysteem zijn afzonderlijke planten, dieren en micro-organismen en de complexen die zij vormen. De hele reeks van levende organismen die een bepaald ecosysteem bewonen wordt een gemeenschap genoemd.

Eugene Odum, een van de oprichters van ecologie, verklaarde: "Elke eenheid die alle organismen in een bepaald gebied bevatten heeft een wisselwerking met de fysieke omgeving, zoals een stroom van energie leidt tot een duidelijk omschreven tropische structuur, biotische diversiteit, en het materiaal cycli (uitwisseling van materiaal tussen levende en niet-levende delen) binnen het systeem is een ecosysteem".

Ecosystemen zijn op te delen in twee elkaar beïnvloedende componenten:
- de levensgemeenschap (het levende of biotische deel), en
- de biotoop (het fysische-chemische of abiotische deel).

Het abiotische deel bepaalt in grote lijnen de vorm van het biotische deel van het ecosysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe de hoeveelheid regenval bepalend is voor het voorkomen van regenwouden en woestijnen. Organismen hebben echter ook grote invloed op de abiotische factoren, doordat ze bijvoorbeeld de zuurgraad, de structuur van de bodem, de verdamping of de hoeveelheid lichtinval kunnen veranderen. Het biotische deel van het ecosysteem heeft altijd drie basale componenten: de producenten, vaak planten, de consumenten, veelal dieren en de reducenten, vaak schimmels en bacteriën, die dode organismen weer afbreken tot elementaire bouwstoffen.

Voorbeelden van ecosystemen zijn een bos, maar ook de hele aarde. Sommigen beschouwen zelfs een potplant als ecosysteem.

Soorten ecosystemen- Natuurlijk ecosysteem
- Terrestrische ecosysteem
- Aquatische ecosysteem
- Lentic, het ecosysteem van een meer, vijver of moeras
- Lotic, het ecosysteem van een rivier, beek of voorjaar
- Kunstmatige ecosystemen ontstaan door de mens

Voorbeelden van ecosystemen- Landbouw ecosysteem
- Chaparral
- Koraalrif
- Woestijn
- Bos
- Grasland
- Woestijn
- Grotere Yellowstone ecosysteem
- Menselijke ecosysteem
- Grote zee-ecosysteem
- Litoraal
- Lotic
- Mariene ecosysteem
- Vijver ecosysteem
- Prairie
- Regenwoud
- Oeverzone
- Savanne
- Steppe
- Ondergrond Lithoautotrophic Microbiële ecosysteem
- Toendra
- Stedelijk ecosysteem

BiomenBiomen is een classificatie van wereldwijd dezelfde gebieden, met inbegrip van ecosystemen, zoals de ecologische gemeenschappen van planten en dieren, bodemorganismen en klimatologische omstandigheden. Biomen zijn mede gedefinieerd op basis van factoren zoals plant-structuren (zoals bomen, struiken en grassen), blad types (zoals loof-, needleleaf), plantafstand (bos, bos, savanne) en het klimaat. In tegenstelling tot de ecozones, zijn biomen niet bepaald door genetische, taxonomische of historische gelijkenissen. Biomen worden vaak gebracht met een bepaalde patronen van ecologische successie-en climax vegetatie.

Een fundamentele classificatie van biomen is:
1. Terrestrische (land) biomen.
2. Zoetwater biomen.
3. Marine biomen.

© Monica van Randen - All Rights Reserved | Disclaimer