Een biotoop (Grieks: bios = leven, topos = plaats) is een gebied met een gelijkmatig landschapstype waarin bepaalde specifieke organismen kunnen voortleven. Binnen een biocoenose is een biotoop een specifiek ecosysteem dat zich dynamisch naar een climax zal ontwikkelen, die met het klimaat evolutionair zal veranderen.

Een biotoop moet worden onderscheiden van het bioom, de niche en het verspreidingsgebied. Binnen een biotoop kunnen habitats worden onderscheiden. Biotoop is bijna synoniem met de term habitat, maar bij het onderwerp habitat gaat het om een soort of een populatie, en bij het onderwerp biotoop gaat het om een biologische gemeenschap. Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een organisme zich ophoudt. Bijvoorbeeld in het biotoop bos is de bodem de habitat van een regenworm.

Het woord biotoop, letterlijk vertaald, betekent een gebied waar het leven woont.

Voorbeelden van biotopen- Adders leven in vaak wat droge en warme heidegebieden
- De eland komt voor in gematigde tot koude moerasbossen

WindmolenOok bij windmolens spreekt men van een biotoop, waarmee de omgeving van de molen bedoeld wordt. Staan er veel hoge objecten, zoals bomen of gebouwen, die de wind belemmeren, dan wordt van een slechte biotoop gesproken. Is het landschap om de molen vlak, zal men van een goede biotoop spreken, omdat dan veel wind op de wieken gevangen kan worden.

Biotoop aquariumDe term biotoop wordt ook gebruikt door aquarium hobbyisten die bij een aquarium setup probeert om de simulatie van de natuurlijke habitat van specifieke vis na te maken. Het idee is om omstandigheden te repliceren zoals de temperatuur van het water, levende planten, water type (vers, zout of brak), verlichting, en andere inheemse vis die een bepaalde real-world biotoop vertegenwoordigen. Een voorbeeld van een Zuid-Amerikaanse biotoop soort zou kunnen zijn veel moeras-hout, een paar inheemse planten, met donkere ondergrond en gedempt licht met drijfplanten, samen met gemarmerd bijlen, engelen, kardinalen, dwergmeervallen, tropische katvissen en algeneters.

© Monica van Randen - All Rights Reserved | Disclaimer